Rozmowy filozoficzne - Goście

Rozmowy filozoficzne

Sosnowiec jest miastem wyrosłym na tradycjach wielokulturowych, wielowyznaniowych oraz wielonarodowych. U podstaw jego tożsamości, kształtującej mentalność mieszkańców miasta znalazła się cenna różnorodność. Usytuowana na rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego miejska przestrzeń stawała się miejscem życia, pracy oraz budowania wspólnoty ludzi pochodzących z różnych obszarów geograficznych i kulturowych. I tak, do momentu wybuchu pierwszej wojny światowej, współistniały ze sobą cztery narodowości: polska, rosyjska, żydowska oraz niemiecka. Ślady ich obecności pozostały w Sosnowcu do dnia dzisiejszego. Należą do nich: aktywnie działająca Cerkiew prawosławna, Kościół ewangelicko-augsburski, Kościoły rzymskokatolickie oraz inne wspólnoty chrześcijańskie.

W ramach Rozmów filozoficznych poświęconych refleksji na temat związku człowieka z przyrodą, a także, dla podkreślenia zjawiska multukulturowości miasta Sosnowiec, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki zaprosiło do wspólnego dialogu przedstawicieli czterech religii. Rozmowa o miejscu człowieka w przyrodzie oraz jego odpowiedzialności za środowisko naturalne, dała możliwość ponownego spotkania Judaizmu, Islamu oraz Chrześcijaństwa.

Organizatorzy wydarzenia serdecznie dziękują czcigodnym gościom za przyjęcie zaproszenia
do wspólnego dialogu. Dzięki niemu, mogliśmy doświadczyć, jak pięknie między sobą różnimy się
i wzajemnie dopełniamy.

Zaproszeni goście:
ks. dr Adam Palion
Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego w Katowicach

ks. dr Adam Malina
Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Włodzimierz Kac
Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach

dr Abdul Jabbar Koubaisy
Dyrektor Centrum Dialogu i Kultury „Doha” w Katowicach, Dyrektor Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, Sekretarz Rady Naczelnej Ligii Muzułmańskiej w Polsce, Pełnomocnik Rady Imamów
ds. Dialogu Międzyreligijnego przy Lidze Muzułmańskiej w RP, Prezes Muzułmańskiej Fundacji Pomocy.