Rozmowy filozoficzne - Dzieci

Rozmowy filozoficzne

Sosnowiec jest miastem wyrosłym na tradycjach wielokulturowych, wielowyznaniowych oraz wielonarodowych. U podstaw jego tożsamości, kształtującej mentalność mieszkańców miasta znalazła się cenna różnorodność. Usytuowana na rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego miejska przestrzeń stawała się miejscem życia, pracy oraz budowania wspólnoty ludzi pochodzących z różnych obszarów geograficznych i kulturowych. I tak, do momentu wybuchu pierwszej wojny światowej, współistniały ze sobą cztery narodowości: polska, rosyjska, żydowska oraz niemiecka. Ślady ich obecności pozostały w Sosnowcu do dnia dzisiejszego. Należą do nich: aktywnie działająca Cerkiew prawosławna, Kościół ewangelicko-augsburski, Kościoły rzymskokatolickie oraz inne wspólnoty chrześcijańskie.

W ramach Rozmów filozoficznych poświęconych refleksji na temat związku człowieka z przyrodą, a także, dla podkreślenia zjawiska multukulturowości miasta Sosnowiec, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki zaprosiło do wspólnego dialogu przedstawicieli czterech religii. Rozmowa o miejscu człowieka w przyrodzie oraz jego odpowiedzialności za środowisko naturalne, dała możliwość ponownego spotkania Judaizmu, Islamu oraz Chrześcijaństwa.